Nhà máy Chỉ suốt không lõi quấn sẵn

Giới thiệu Nhà máy

Giới thiệu Nhà máy

Shivin-Tex (Thái Lan) Co., Ltd.

Shivin-Tex (Thái Lan) Co., Ltd. là nhà sản xuất lâu đời và lớn nhất cho sản phẩm Chỉ suốt không lõi quấn sẵn dùng trong máy thêu. Được thành lập chính thức vào năm 2001 dưới sự quản lý của Rapos Group tại Thái Lan, Shivin-Tex (Thái Lan) Co., Ltd. sử dụng quy trình sản xuất Công nghệ không lõi độc đáo với máy móc hiện đại để chế tạo và xuất khẩu sản phẩm Chỉ suốt không lõi quấn sẵn với chất lượng hàng đầu trên toàn thế giới.

Shivin-Tex (Thái Lan) Co., Ltd.

Shivin-Tex (Thái Lan) Co., Ltd. là nhà sản xuất lâu đời và lớn nhất cho sản phẩm Chỉ suốt không lõi quấn sẵn dùng trong máy thêu. Được thành lập chính thức vào năm 2001 dưới sự quản lý của Rapos Group tại Thái Lan, Shivin-Tex (Thái Lan) Co., Ltd. sử dụng quy trình sản xuất Công nghệ không lõi độc đáo với máy móc hiện đại để chế tạo và xuất khẩu sản phẩm Chỉ suốt không lõi quấn sẵn với chất lượng hàng đầu trên toàn thế giới.

Shivin-Tex (Thái Lan) Co., Ltd.

Shivin-Tex (Thái Lan) Co., Ltd. là nhà sản xuất lâu đời và lớn nhất cho sản phẩm Chỉ suốt không lõi quấn sẵn dùng trong máy thêu. Được thành lập chính thức vào năm 2001 dưới sự quản lý của Rapos Group tại Thái Lan, Shivin-Tex (Thái Lan) Co., Ltd. sử dụng quy trình sản xuất Công nghệ không lõi độc đáo với máy móc hiện đại để chế tạo và xuất khẩu sản phẩm Chỉ suốt không lõi quấn sẵn với chất lượng hàng đầu trên toàn thế giới.

Giá trị cốt lõi và Năng lực

Giá trị cốt lõi và Năng lực

Giao hàng nhanh chóng

Nhờ vào bộ máy sản xuất được thiết lập chặt chẽ, chúng tôi có năng lực cung cấp sản phẩm của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả trên toàn thế giới mà không có bất cứ yêu cầu nào về số lượng đặt hàng tối thiểu

Giải pháp linh hoạt

Mỗi thị trường đều có những yếu tố tác động khác nhau, do đó chúng tôi luôn sẵn sàng thảo luận về các phương thức kinh doanh cũng như mô hình hợp tác

Không ngừng đổi mới

Chúng tôi tin rằng một sản phẩm hoặc một dây chuyền sản xuất dù đã tốt nhưng luôn có thể nâng cấp hơn nữa. Vì lý do đó, chúng tôi không ngừng đổi mới vì lợi ích của khách hàng

Tin tưởng và Minh bạch

Mọi hoạt động kinh doanh của chúng tôi đều được xây dựng trên nền tảng của sự cố gắng miệt mài và minh bạch, song song đó là thấu hiểu tâm lý khách hàng

Giao hàng nhanh chóng

Nhờ vào bộ máy sản xuất được thiết lập chặt chẽ, chúng tôi có năng lực cung cấp sản phẩm của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả trên toàn thế giới mà không có bất cứ yêu cầu nào về số lượng đặt hàng tối thiểu

Không ngừng đổi mới

Chúng tôi tin rằng một sản phẩm hoặc một dây chuyền sản xuất dù đã tốt nhưng luôn có thể nâng cấp hơn nữa. Vì lý do đó, chúng tôi không ngừng đổi mới vì lợi ích của khách hàng

Giải pháp linh hoạt

Mỗi thị trường đều có những yếu tố tác động khác nhau, do đó chúng tôi luôn sẵn sàng thảo luận về các phương thức kinh doanh cũng như mô hình hợp tác

Tin tưởng và Minh bạch

Mọi hoạt động kinh doanh của chúng tôi đều được xây dựng trên nền tảng của sự cố gắng miệt mài và minh bạch, song song đó là thấu hiểu tâm lý khách hàng

Nhờ vào bộ máy sản xuất được thiết lập chặt chẽ, chúng tôi có năng lực cung cấp sản phẩm của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả trên toàn thế giới mà không có bất cứ yêu cầu nào về số lượng đặt hàng tối thiểu

Mỗi thị trường đều có những yếu tố tác động khác nhau, do đó chúng tôi luôn sẵn sàng thảo luận về các phương thức kinh doanh cũng như mô hình hợp tác

Chúng tôi tin rằng một sản phẩm hoặc một dây chuyền sản xuất dù đã tốt nhưng luôn có thể nâng cấp hơn nữa. Vì lý do đó, chúng tôi không ngừng đổi mới vì lợi ích của khách hàng

Mọi hoạt động kinh doanh của chúng tôi đều được xây dựng trên nền tảng của sự cố gắng miệt mài và minh bạch, song song đó là thấu hiểu tâm lý khách hàng

Sản phẩm của chúng tôi

Sản phẩm của chúng tôi

Chỉ suốt không lõi quấn sẵn

Chỉ suốt không lõi quấn sẵn là một sản phẩm chỉ suốt đặc biệt được quấn sẵn và không chứa lõi chỉ hoặc biên lề, được sử dụng cho các dòng máy thêu. Không như chỉ suốt được quấn thủ công hoặc các loại chỉ suốt quấn sẵn khác, sản phẩm Chỉ suốt không lõi quấn sẵn của chúng tôi được sản xuất với Công nghệ không lõi độc đáo, mang lại chất lượng ưu việt,  nhất quán và giá thành hiệu quả.
Chỉ suốt không lõi quấn sẵn với nhiều màu sắc khác nhau

Chỉ suốt không lõi quấn sẵn

Chỉ suốt không lõi quấn sẵn là một sản phẩm chỉ suốt đặc biệt được quấn sẵn và không chứa lõi chỉ hoặc biên lề, được sử dụng cho các dòng máy thêu. Không như chỉ suốt được quấn thủ công hoặc các loại chỉ suốt quấn sẵn khác, sản phẩm Chỉ suốt không lõi quấn sẵn của chúng tôi được sản xuất với Công nghệ không lõi độc đáo, mang lại chất lượng ưu việt,  nhất quán và giá thành hiệu quả.
Chỉ suốt không lõi quấn sẵn với nhiều màu sắc khác nhau

Chỉ suốt không lõi quấn sẵn

Chỉ suốt không lõi quấn sẵn là một sản phẩm chỉ suốt đặc biệt được quấn sẵn và không chứa lõi chỉ hoặc biên lề, được sử dụng cho các dòng máy thêu. Không như chỉ suốt được quấn thủ công hoặc các loại chỉ suốt quấn sẵn khác, sản phẩm Chỉ suốt không lõi quấn sẵn của chúng tôi được sản xuất với Công nghệ không lõi độc đáo, mang lại chất lượng ưu việt,  nhất quán và giá thành hiệu quả.
Chỉ suốt không lõi quấn sẵn với nhiều màu sắc khác nhau

Khái niệm chính, Sự kiện & Số liệu

Khái niệm chính, Sự kiện & Số liệu

Trên tay đang cầm chỉ suốt không lõi quấn sẵn và sợi spun polyester

Chất lượng vượt trội và Chiều dài suốt chỉ nhân đôi

Được sản xuất từ các nguyên liệu chất lượng hàng đầu, thông qua quy trình sản xuất tiên tiến, sản phẩm Chỉ suốt không lõi quấn sẵn của chúng tôi không chỉ có chất lượng vượt trội hơn so với các loại chỉ suốt quấn thủ công, mà độ dài suốt chỉ cũng được nhân đôi. Do đó, ngoài việc nâng cao chất lượng hình thêu, thời gian hoạt động của máy thêu cũng được tăng lên đáng kể.
Hai công nhân nhà máy đang vận hành máy thêu

Tăng thêm 31 phút cho mỗi ca sản xuất

Trung bình, một người vận hành máy thêu với 20 đầu thêu dành ra 9 phút để thay chỉ suốt mỗi lượt. Tuy nhiên, Chỉ suốt không lõi quấn sẵn của chúng tôi có chiều dài tương đồng nhau nên thời gian thay suốt sẽ được cắt giảm một nửa. Trong một ca làm việc kéo dài 8 tiếng, một nhà máy có thể tăng thêm tối đa 31 phút làm việc cho mỗi máy thêu.
Thiết kế vải thêu hoa

Lợi ích tối ưu cho hình thêu vải

Hình thêu trên các loại vải bọc đòi hỏi thời gian sản xuất kéo dài, liên tục với biên độ sai sót ở mức tối thiểu, tuy nhiên sản phẩm Chỉ suốt không lõi quấn sẵn của chúng tôi là minh chứng cho việc cải thiện năng suất và chất lượng thêu đáng kể trong các nhà máy này.

Chất lượng vượt trội và Chiều dài suốt chỉ nhân đôi

Được sản xuất từ các nguyên liệu chất lượng hàng đầu, thông qua quy trình sản xuất tiên tiến, sản phẩm Chỉ suốt không lõi quấn sẵn của chúng tôi không chỉ có chất lượng vượt trội hơn so với các loại chỉ suốt quấn thủ công, mà độ dài suốt chỉ cũng được nhân đôi. Do đó, ngoài việc nâng cao chất lượng hình thêu, thời gian hoạt động của máy thêu cũng được tăng lên đáng kể.
Trên tay đang cầm chỉ suốt không lõi quấn sẵn và sợi spun polyester

Tăng thêm 31 phút cho mỗi ca sản xuất

Trung bình, một người vận hành máy thêu với 20 đầu thêu dành ra 9 phút để thay chỉ suốt mỗi lượt. Tuy nhiên, Chỉ suốt không lõi quấn sẵn của chúng tôi có chiều dài tương đồng nhau nên thời gian thay suốt sẽ được cắt giảm một nửa. Trong một ca làm việc kéo dài 8 tiếng, một nhà máy có thể tăng thêm tối đa 31 phút làm việc cho mỗi máy thêu.
Hai công nhân nhà máy đang vận hành máy thêu

Lợi ích tối ưu cho hình thêu vải

Hình thêu trên các loại vải bọc đòi hỏi thời gian sản xuất kéo dài, liên tục với biên độ sai sót ở mức tối thiểu, tuy nhiên sản phẩm Chỉ suốt không lõi quấn sẵn của chúng tôi là minh chứng cho việc cải thiện năng suất và chất lượng thêu đáng kể trong các nhà máy này.
Thiết kế vải thêu hoa
Trên tay đang cầm chỉ suốt không lõi quấn sẵn và sợi spun polyester

Được sản xuất từ các nguyên liệu chất lượng hàng đầu, thông qua quy trình sản xuất tiên tiến, sản phẩm Chỉ suốt không lõi quấn sẵn của chúng tôi không chỉ có chất lượng vượt trội hơn so với các loại chỉ suốt quấn thủ công, mà độ dài suốt chỉ cũng được nhân đôi. Do đó, ngoài việc nâng cao chất lượng hình thêu, thời gian hoạt động của máy thêu cũng được tăng lên đáng kể.

Hai công nhân nhà máy đang vận hành máy thêu

Trung bình, một người vận hành máy thêu với 20 đầu thêu dành ra 9 phút để thay chỉ suốt mỗi lượt. Tuy nhiên, Chỉ suốt không lõi quấn sẵn của chúng tôi có chiều dài tương đồng nhau nên thời gian thay suốt sẽ được cắt giảm một nửa. Trong một ca làm việc kéo dài 8 tiếng, một nhà máy có thể tăng thêm tối đa 31 phút làm việc cho mỗi máy thêu.

Thiết kế vải thêu hoa

Hình thêu trên các loại vải bọc đòi hỏi thời gian sản xuất kéo dài, liên tục với biên độ sai sót ở mức tối thiểu, tuy nhiên sản phẩm Chỉ suốt không lõi quấn sẵn của chúng tôi là minh chứng cho việc cải thiện năng suất và chất lượng thêu đáng kể trong các nhà máy này.

Lợi ích của Chỉ suốt không lõi quấn sẵn

Lợi ích của Chỉ suốt không lõi quấn sẵn

Hai nhân viên kiểm soát chất lượng kiểm tra mặt trái của cuộn vải

Lợi ích Quản lý nhà máy

Cận cảnh kim máy thêu và khu vực làm việc

Lợi ích sản xuất

Người phụ nữ mỉm cười nhìn vào giá tiền trên chiếc váy

Lợi ích của Khách hàng

Lợi ích Quản lý nhà máy

Cận cảnh hai nhân viên kiểm soát chất lượng kiểm tra mặt trái của cuộn vải

Lợi ích sản xuất

Cận cảnh kim máy thêu và khu vực làm việc

Lợi ích của Khách hàng

Cận cảnh người phụ nữ mỉm cười nhìn vào giá tiền trên chiếc váy
Hai nhân viên kiểm soát chất lượng kiểm tra mặt trái của cuộn vải
Cận cảnh kim máy thêu và khu vực làm việc
Người phụ nữ mỉm cười nhìn vào giá tiền trên chiếc váy

Chỉ suốt quấn sẵn GEM

Chỉ suốt quấn sẵn GEM

Logo Thương hiệu GEM

Chỉ suốt quấn sẵn GEM

Thương hiệu chính của chúng tôi cho sản phẩm Chỉ suốt không lõi quấn sẵn là Chỉ suốt quấn sẵn GEM. Dưới  tên thương hiệu GEM, chỉ suốt của chúng tôi được tạo nên từ sợi polyester 75/2 chất lượng hàng đầu với màu trắng và đen cùng các thông số kỹ thuật cụ thể như sau:
Bao bì chỉ suốt quấn sẵn gem
Logo Thương hiệu GEM

Chỉ suốt quấn sẵn GEM

Thương hiệu chính của chúng tôi cho sản phẩm Chỉ suốt không lõi quấn sẵn là Chỉ suốt quấn sẵn GEM. Dưới  tên thương hiệu GEM, chỉ suốt của chúng tôi được tạo nên từ sợi polyester 75/2 chất lượng hàng đầu với màu trắng và đen cùng các thông số kỹ thuật cụ thể như sau:
Bao bì chỉ suốt quấn sẵn gem
Logo Thương hiệu GEM

Chỉ suốt quấn sẵn GEM

Thương hiệu chính của chúng tôi cho sản phẩm Chỉ suốt không lõi quấn sẵn là Chỉ suốt quấn sẵn GEM. Dưới  tên thương hiệu GEM, chỉ suốt của chúng tôi được tạo nên từ sợi polyester 75/2 chất lượng hàng đầu với màu trắng và đen cùng các thông số kỹ thuật cụ thể như sau:
Bao bì chỉ suốt quấn sẵn gem

Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh

Giới thiệu Rapos Group

Giới thiệu Rapos Group

Rapos Group được thành lập vào năm 1987 tại Bangkok, Thái Lan, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nền công nghiệp dệt may. Là nhà cung cấp hàng đầu về nguyên phụ liệu và máy móc cho ngành may mặc, Rapos Group mang đến các sản phẩm chất lượng hàng đầu cho khách hàng trên toàn thế giới.
Rapos Group được thành lập vào năm 1987 tại Bangkok, Thái Lan, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nền công nghiệp dệt may. Là nhà cung cấp hàng đầu về nguyên phụ liệu và máy móc cho ngành may mặc, Rapos Group mang đến các sản phẩm chất lượng hàng đầu cho khách hàng trên toàn thế giới.
Rapos Group được thành lập vào năm 1987 tại Bangkok, Thái Lan, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nền công nghiệp dệt may. Là nhà cung cấp hàng đầu về nguyên phụ liệu và máy móc cho ngành may mặc, Rapos Group mang đến các sản phẩm chất lượng hàng đầu cho khách hàng trên toàn thế giới.
Các sản phẩm chỉ thêu của Rapos Thái Lan Co., Ltd.

Tải về tệp thông tin của chúng tôi

Tải về tệp thông tin của chúng tôi

Tải về tệp tin

Để biết thêm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể tải về các tệp tin phía dưới. Một điều lưu ý, là các tệp được Bảo vệ bằng Mật khẩu. Bạn có thể yêu cầu mật khẩu bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ ở cuối trang này.

Tải về tệp tin

Để biết thêm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể tải về các tệp tin phía dưới. Một điều lưu ý, là các tệp được Bảo vệ bằng Mật khẩu. Bạn có thể yêu cầu mật khẩu bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ ở cuối trang này.

Tải về tệp tin

Để biết thêm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể tải về các tệp tin phía dưới. Một điều lưu ý, là các tệp được Bảo vệ bằng Mật khẩu. Bạn có thể yêu cầu mật khẩu bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ ở cuối trang này.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi sẽ rất vinh dự khi nhận được phản hồi từ bạn nếu bạn quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi dễ dàng và nhanh chóng, thông qua biểu mẫu liên hệ hoặc các phương thức liên lạc sau:

Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi sẽ rất vinh dự khi nhận được phản hồi từ bạn nếu bạn quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi dễ dàng và nhanh chóng, thông qua biểu mẫu liên hệ hoặc các phương thức liên lạc sau:

Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi sẽ rất vinh dự khi nhận được phản hồi từ bạn nếu bạn quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi dễ dàng và nhanh chóng, thông qua biểu mẫu liên hệ hoặc các phương thức liên lạc sau:
hand picking up purple coreless prewound bobbin

You're one step away. Please fill the information below to request your free sample.

hand picking up purple coreless prewound bobbin

You're one step away. Please fill the information below to request your free sample.

hand picking up purple coreless prewound bobbin

You're one step away. Please fill the information below to request your free sample.

Tay đang cầm lên chỉ suốt không lõi quấn sẵn màu tím

Chỉ còn một bước nữa thôi. Vui lòng điền thông tin bên dưới để yêu cầu mẫu miễn phí.

Tay đang cầm lên chỉ suốt không lõi quấn sẵn màu tím

Chỉ còn một bước nữa thôi. Vui lòng điền thông tin bên dưới để yêu cầu mẫu miễn phí.

Tay đang cầm lên chỉ suốt không lõi quấn sẵn màu tím

Chỉ còn một bước nữa thôi. Vui lòng điền thông tin bên dưới để yêu cầu mẫu miễn phí.