โรงงานกระสวยสำเร็จรูปไร้แกน

เกี่ยวกับโรงงานของเรา

เกี่ยวกับโรงงานของเรา

บริษัท ชีวินเทกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ชีวินเทกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระสวยสำเร็จรูปไร้แกนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุด ธุรกิจของเราก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 ภายใต้เครือบริษัท ราพอส กรุ๊ป โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตและจำหน่ายกระสวยสำเร็จรูปไร้แกนคุณภาพสูงให้แก่โรงปักทั่วโลก โดยการใช้เทคโนโลยีชั้นนำในการผลิตที่ไม่เหมือนใคร

บริษัท ชีวินเทกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ชีวินเทกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระสวยสำเร็จรูปไร้แกนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุด ธุรกิจของเราก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 ภายใต้เครือบริษัทราพอสกรุ๊ปและมีวัตถุประสงค์ในการผลิตและจำหน่ายกระสวยสำเร็จรูปไร้แกนคุณภาพสูงให้แก่โรงปักทั่วโลกโดยผลิตจากการใช้เทคโนโลยีชั้นนำไม่ที่ไม่เหมือนใคร

บริษัท ชีวินเทกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ชีวินเทกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระสวยสำเร็จรูปไร้แกนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุด ธุรกิจของเราก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 ภายใต้เครือบริษัทราพอสกรุ๊ปและมีวัตถุประสงค์ในการผลิตและจำหน่ายกระสวยสำเร็จรูปไร้แกนคุณภาพสูงให้แก่โรงปักทั่วโลกโดยผลิตจากการใช้เทคโนโลยีชั้นนำไม่ที่ไม่เหมือนใคร

สิ่งที่เราเชื่อมั่น

สิ่งที่เราเชื่อมั่น

การส่งที่ว่องไว

เนื่องด้วยวิธีการจัดการระบบโรงงานของเรา เราสามารถผลิตและส่งกระสวยสำเร็จรูปไร้แกนได้ทั่วโลกอย่างรวดเร็วและแทบไม่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำในการสั่ง

กลยุทธ์การผลิตและจำหน่ายที่ยืดหยุ่น

เพราะเราเข้าใจว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอในแต่ละประเทศมีความแตกต่าง เราจึงยึดมั่นในความยืดหยุ่นในการผลิตและจำหน่ายสินค้าของเรา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละประเทศ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความเชื่อว่าสินค้าและระบบการผลิตทุกอย่างสามารถดีขึ้นได้ตลอด เราจึงไม่หยุดและมุ่งที่จะพัฒนาตัวเราเองเพื่อลูกค้าของเราเสมอ

ความโปร่งใสและไว้วางใจได้

ทุกธุรกรรมที่เราทำ เราทำด้วยความโปร่งใสและความเข้าใจที่ตรงกันกับลูกค้าของเราเสมอ

เวลาการส่งที่รวดเร็ว

เนื่องด้วยวิธีการจัดการระบบโรงงานของเรา เราสามารถผลิตและส่งกระสวยสำเร็จรูปไร้แกนได้ทั่วโลกอย่างรวดเร็วและแทบไม่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำในการสั่ง

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความเชื่อว่าสินค้าและระบบการผลิตทุกอย่างสามารถดีขึ้นได้ตลอด เราจึงไม่หยุดและมุ่งที่จะพัฒนาตัวเราเองเพื่อลูกค้าของเราเสมอ

กลยุทธ์การผลิตและจำหน่ายที่ยืดหยุ่น

เพราะเราเข้าใจว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอในแต่ละประเทศมีความแตกต่าง เราจึงยึดมั่นในความยืดหยุ่นในการผลิตและจำหน่ายสินค้าของเรา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละประเทศ

ความโปร่งใสและไว้วางใจได้

ทุกธุรกรรมที่เราทำ เราทำด้วยความโปร่งใสและความเข้าใจที่ตรงกันกับลูกค้าของเราเสมอ

เนื่องด้วยวิธีการจัดการระบบโรงงานของเรา เราสามารถผลิตและส่งกระสวยสำเร็จรูปไร้แกนได้ทั่วโลกอย่างรวดเร็วและแทบไม่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำในการสั่ง

เพราะเราเข้าใจว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอในแต่ละประเทศมีความแตกต่าง เราจึงยึดมั่นในความยืดหยุ่นในการผลิตและจำหน่ายสินค้าของเรา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละประเทศ

ด้วยความเชื่อว่าสินค้าและระบบการผลิตทุกอย่างสามารถดีขึ้นได้ตลอด เราจึงไม่หยุดและมุ่งที่จะพัฒนาตัวเราเองเพื่อลูกค้าของเราเสมอ

ทุกธุรกรรมที่เราทำ เราทำด้วยความโปร่งใสและความเข้าใจที่ตรงกันกับลูกค้าของเราเสมอ

สินค้าของเรา

สินค้าของเรา

กระสวยสำเร็จรูปไร้แกน

กระสวยสำเร็จรูปไร้แกนเป็นกระสวยสำเร็จรูปชนิดพิเศษสำหรับงานปักซึ่งจุดเด่นอยู่ที่การไม่มีแกนกลางหรือขอบใดๆ ทั้งสิ้น ต่างจากการนำเส้นด้ายมากรอเป็นกระสวยเอง กระสวยสำเร็จรูปที่ผลิตใช้เทคโนโลยีไร้แกนของเรา จะมีคุณภาพและความสม่ำเสมอที่สูงกว่า พร้อมกับต้นทุนที่คุ้มกว่าสำหรับโรงงานของท่าน
กระสวยสำเร็จรูปไร้แกนหลากสี

กระสวยสำเร็จรูปไร้แกน

กระสวยสำเร็จรูปไร้แกนเป็นกระสวยสำเร็จรูปชนิดพิเศษสำหรับงานปักซึ่งจุดเด่นอยู่ที่การไม่มีแกนกลางหรือขอบใดๆ ทั้งสิ้น ต่างจากการนำเส้นด้ายมากรอเป็นกระสวยเอง กระสวยสำเร็จรูปที่ผลิตใช้เทคโนโลยีไร้แกนของเรา จะมีคุณภาพและความสม่ำเสมอที่สูงกว่า พร้อมกับต้นทุนที่คุ้มกว่าสำหรับโรงงานของท่าน
กระสวยสำเร็จรูปไร้แกนหลากสี

กระสวยสำเร็จรูปไร้แกน

กระสวยสำเร็จรูปไร้แกนเป็นกระสวยสำเร็จรูปชนิดพิเศษสำหรับงานปักซึ่งจุดเด่นอยู่ที่การไม่มีแกนกลางหรือขอบใดๆ ทั้งสิ้น ต่างจากการนำเส้นด้ายมากรอเป็นกระสวยเอง กระสวยสำเร็จรูปที่ผลิตใช้เทคโนโลยีไร้แกนของเรา จะมีคุณภาพและความสม่ำเสมอที่สูงกว่า พร้อมกับต้นทุนที่คุ้มกว่าสำหรับโรงงานของท่าน
กระสวยสำเร็จรูปไร้แกนหลากสี

แนวคิดหลัก ข้อเท็จจริง และ ตัวเลขคำนวณ

แนวคิดหลัก ข้อเท็จจริง และ ตัวเลขคำนวณ

มือถือกระสวยสำเร็จรูปไร้แกนและด้ายล่างสปันโพลีเอสเตอร์

เส้นด้ายที่เนียนกว่าและยาวกว่ากระสวยปกติถึงเท่าตัว

เนื่องด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงนำมาผ่านกระบวนการผลิตอย่างชั้นนำ กระสวยสำเร็จรูปไร้แกนของเราจึงเรียบเนียนกว่ากระสวยแบบกรอเองพร้อมกับความยาวเส้นด้ายที่มากกว่าถึงเท่าตัว ด้วยเหตุนี้กระสวยสำเร็จรูปไร้แกนจึงทำให้งานปักออกมาสวยขึ้นพร้อมกับทำให้เครื่องจักรสามารถเดินงานได้นานขึ้นและหยุดน้อยลง
พนักงานคุมเครื่องปัก 2 คน

เพิ่มผลผลิตได้ถึง 31 นาทีต่อ 1 กะการทำงาน

โดยเฉลี่ย พนักงานคุมเครื่องปัก 20 หัว จะใช้เวลาเปลี่ยนกระสวยประมาณ 9 นาทีต่อรอบ เนื่องด้วยความยาวที่สม่ำเสมอของกระสวยสำเร็จรูปไร้แกน เวลาเปลี่ยนกระสวยจะลดเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียว ดังนี้ ใน 8 ชม. หรือ 1 กะของการผลิต โรงงานปักที่ใช้กระสวยสำเร็จรูปไร้แกนจะสามารถเพิ่มเวลาผลิตได้สูงถึง 31 นาทีต่อเครื่องปัก
ลายปักผ้าหลาลายดอกไม้

มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง สำหรับงานปักผ้าหลา

เพราะงานปักผ้าหลาต้องการๆ เดินงานที่ต่อเนื่องโดยมีข้อผิดพลาดที่น้อยที่สุด กระสวยสำเร็จรูปไร้แกนจึงเป็นสินค้าที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในงานผลิตเช่นนี้ โดยพิสูจน์แล้วว่ากระสวยสำเร็จรูปไร้แกนสามารถเพิ่มได้ทั้งผลผลิตและคุณภาพของงานปักผ้าหลาอย่างเห็นได้ชัด

เส้นด้ายที่เนียนกว่าและยาวกว่ากระสวยปกติถึงเท่าตัว

เนื่องด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงนำมาผ่านกระบวนการผลิตอย่างชั้นนำ กระสวยสำเร็จรูปไร้แกนของเราจึงเรียบเนียนกว่ากระสวยแบบกรอเองพร้อมกับความยาวเส้นด้ายที่มากกว่าถึงเท่าตัว ด้วยเหตุนี้กระสวยสำเร็จรูปไร้แกนจึงทำให้งานปักออกมาสวยขึ้นพร้อมกับทำให้เครื่องจักรสามารถเดินงานได้นานขึ้นและหยุดน้อยลง
มือถือกระสวยสำเร็จรูปไร้แกนและด้ายล่างสปันโพลีเอสเตอร์

เพิ่มผลผลิตได้ถึง 31 นาทีต่อ 1 กะการทำงาน

โดยเฉลี่ย พนักงานคุมเครื่องปัก 20 หัว จะใช้เวลาเปลี่ยนกระสวยประมาณ 9 นาทีต่อรอบ เนื่องด้วยความยาวที่สม่ำเสมอของกระสวยสำเร็จรูปไร้แกน เวลาเปลี่ยนกระสวยจะลดเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียว ดังนี้ ใน 8 ชม. หรือ 1 กะของการผลิต โรงงานปักที่ใช้กระสวยสำเร็จรูปไร้แกนจะสามารถเพิ่มเวลาผลิตได้สูงถึง 31 นาทีต่อเครื่องปัก
พนักงานคุมเครื่องปัก 2 คน

มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง สำหรับงานปักผ้าหลา

เพราะงานปักผ้าหลาต้องการๆ เดินงานที่ต่อเนื่องโดยมีข้อผิดพลาดที่น้อยที่สุด กระสวยสำเร็จรูปไร้แกนจึงเป็นสินค้าที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในงานผลิตเช่นนี้ โดยพิสูจน์แล้วว่ากระสวยสำเร็จรูปไร้แกนสามารถเพิ่มได้ทั้งผลผลิตและคุณภาพของงานปักผ้าหลาอย่างเห็นได้ชัด
ลายปักผ้าหลาลายดอกไม้
มือถือกระสวยสำเร็จรูปไร้แกนและด้ายล่างสปันโพลีเอสเตอร์

เนื่องด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงนำมาผ่านกระบวนการผลิตอย่างชั้นนำ กระสวยสำเร็จรูปไร้แกนของเราจึงเรียบเนียนกว่ากระสวยแบบกรอเองพร้อมกับความยาวเส้นด้ายที่มากกว่าถึงเท่าตัว ด้วยเหตุนี้กระสวยสำเร็จรูปไร้แกนจึงทำให้งานปักออกมาสวยขึ้นพร้อมกับทำให้เครื่องจักรสามารถเดินงานได้นานขึ้นและหยุดน้อยลง

พนักงานคุมเครื่องปัก 2 คน

โดยเฉลี่ย พนักงานคุมเครื่องปัก 20 หัว จะใช้เวลาเปลี่ยนกระสวยประมาณ 9 นาทีต่อรอบ เนื่องด้วยความยาวที่สม่ำเสมอของกระสวยสำเร็จรูปไร้แกน เวลาเปลี่ยนกระสวยจะลดเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียว ดังนี้ ใน 8 ชม. หรือ 1 กะของการผลิต โรงงานปักที่ใช้กระสวยสำเร็จรูปไร้แกนจะสามารถเพิ่มเวลาผลิตได้สูงถึง 31 นาทีต่อเครื่องปัก

ลายปักผ้าหลาลายดอกไม้

เพราะงานปักผ้าหลาต้องการๆ เดินงานที่ต่อเนื่องโดยมีข้อผิดพลาดที่น้อยที่สุด กระสวยสำเร็จรูปไร้แกนจึงเป็นสินค้าที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในงานผลิตเช่นนี้ โดยพิสูจน์แล้วว่ากระสวยสำเร็จรูปไร้แกนสามารถเพิ่มได้ทั้งผลผลิตและคุณภาพของงานปักผ้าหลาอย่างเห็นได้ชัด

ข้อดีของกระสวยสำเร็จรูปไร้แกน

ข้อดีของกระสวยสำเร็จรูปไร้แกน

ภาพด้านหลังของพนักงานดูแลตรวจคุณภาพม้วนผ้า

ข้อดีสำหรับการบริหารโรงงาน

ภาพซูมเครื่องและหัวปัก

ข้อดีสำหรับการผลิต

ภาฑผู้หญิงมองชุดเสื้อผ้าแล้วยิ้ม

ข้อดีสำหรับผู้บริโภคซื้อเสื้อผ้า

ข้อดีสำหรับการบริหารโรงงาน

ภาพซูมด้านหลังของพนักงานดูแลตรวจคุณภาพม้วนผ้า

ข้อดีสำหรับการผลิต

ภาพซูมเครื่องและหัวปัก

ข้อดีสำหรับผู้บริโภคซื้อเสื้อผ้า

ภาพซูมผู้หญิงมองชุดเสื้อผ้าแล้วยิ้ม
ภาพด้านหลังของพนักงานดูแลตรวจคุณภาพม้วนผ้า
ภาพซูมเครื่องและหัวปัก
ภาฑผู้หญิงมองชุดเสื้อผ้าแล้วยิ้ม

กระสวยสำเร็จรูป GEM

กระสวยสำเร็จรูป GEM

โลโก้ยี่ห้อ GEM

กระสวยสำเร็จรูป GEM

ยี่ห้อหลักของกระสวยสำเร็จรูปไร้แกนของเราคือกระสวยสำเร็จรูป GEM ภายใต้ยี่ห้อ GEM เราจำหน่ายกระสวยสำเร็จรูปที่ผลิตด้วยเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูงเบอร์ 75/2 ทั้งสีขาวและสีดำ ด้วยขนาดดังต่อไปนี้:
กล่องกระสวยสำเร็จรูป GEM
โลโก้ยี่ห้อ GEM

กระสวยสำเร็จรูป GEM

ยี่ห้อหลักของกระสวยสำเร็จรูปไร้แกนของเราคือกระสวยสำเร็จรูป GEM ภายใต้ยี่ห้อ GEM เราจำหน่ายกระสวยสำเร็จรูปที่ผลิตด้วยเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูงเบอร์ 75/2 ทั้งสีขาวและสีดำ ด้วยขนาดดังต่อไปนี้:
กล่องกระสวยสำเร็จรูป GEM
โลโก้ยี่ห้อ GEM

กระสวยสำเร็จรูป GEM

ยี่ห้อหลักของกระสวยสำเร็จรูปไร้แกนของเราคือกระสวยสำเร็จรูป GEM ภายใต้ยี่ห้อ GEM เราจำหน่ายกระสวยสำเร็จรูปที่ผลิตด้วยเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูงเบอร์ 75/2 ทั้งสีขาวและสีดำ ด้วยขนาดดังต่อไปนี้:
กล่องกระสวยสำเร็จรูป GEM

รูปภาพ

รูปภาพ

เกี่ยวกับเครือบริษัท ราพอส กรุ๊ป

เกี่ยวกับเครือบริษัท ราพอส กรุ๊ป

เครือบริษัท ราพอส กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดวงการสิ่งทอและการ์เม้นท์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย จากวันที่ก่อตั้งจนมาสู่การเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายวัตถุดิบ อุปกรณ์ และ เครื่องจักร สำหรับวงการการ์เม้ท์และงานปักในทุกวันนี้ เครือบริษัท ราพอส กรุ๊ป เชื่อมั่นในการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและได้เติบโตจากเป็นผู้จำหน่ายในประเทศไทย ไปสู่การเป็นผู้จำหน่าย
เครือบริษัท ราพอส กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดวงการสิ่งทอและการ์เม้นท์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย จากวันที่ก่อตั้งจนมาสู่การเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายวัตถุดิบ อุปกรณ์ และ เครื่องจักร สำหรับวงการการ์เม้ท์และงานปักในทุกวันนี้ เครือบริษัท ราพอส กรุ๊ป เชื่อมั่นในการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและได้เติบโตจากเป็นผู้จำหน่ายในประเทศไทย ไปสู่การเป็นผู้จำหน่ายให้แก่โรงงานขนาดใหญ่ในหลายประเทศทั่วโลก
เครือบริษัท ราพอส กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดวงการสิ่งทอและการ์เม้นท์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย จากวันที่ก่อตั้งจนมาสู่การเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายวัตถุดิบ อุปกรณ์ และ เครื่องจักร สำหรับวงการการ์เม้ท์และงานปักในทุกวันนี้ เครือบริษัท ราพอส กรุ๊ป เชื่อมั่นในการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและได้เติบโตจากเป็นผู้จำหน่ายในประเทศไทย ไปสู่การเป็นผู้จำหน่ายให้แก่โรงงานขนาดใหญ่ในหลายประเทศทั่วโลก
เส้นด้ายบริษัท ราพอส (ประเทศไทย) จำกัด

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลของเรา

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลของเรา

ดาวน์โหลดไฟล์

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากด้านล่าง โปรดทราบว่าไฟล์เหล่านี้ถูกล็อคด้วยรหัสผ่าน คุณสามารถขอรหัสผ่านได้โดยการติดต่อผ่านแบบฟอร์มติดต่อด้านล่างหน้านี้

ดาวน์โหลดไฟล์

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากด้านล่าง โปรดทราบว่าไฟล์เหล่านี้ถูกล็อคด้วยรหัสผ่าน คุณสามารถขอรหัสผ่านได้โดยการติดต่อผ่านแบบฟอร์มติดต่อด้านล่างหน้านี้

ดาวน์โหลดไฟล์

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากด้านล่าง โปรดทราบว่าไฟล์เหล่านี้ถูกล็อคด้วยรหัสผ่าน คุณสามารถขอรหัสผ่านได้โดยการติดต่อผ่านแบบฟอร์มติดต่อด้านล่างหน้านี้

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

หากคุณสนใจในสินค้าและบริการของเรา เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ข้อมูลคุณเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อเราได้ทางแบบฟอร์มติดต่อหรือผ่านช่องทางดังต่อไปนี้:

ติดต่อเรา

หากคุณสนใจในสินค้าและบริการของเรา เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ข้อมูลคุณเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อเราได้ทางแบบฟอร์มติดต่อหรือผ่านช่องทางดังต่อไปนี้:

ติดต่อเรา

หากคุณสนใจในสินค้าและบริการของเรา เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ข้อมูลคุณเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อเราได้ทางแบบฟอร์มติดต่อหรือผ่านช่องทางดังต่อไปนี้:
hand picking up purple coreless prewound bobbin

You're one step away. Please fill the information below to request your free sample.

hand picking up purple coreless prewound bobbin

You're one step away. Please fill the information below to request your free sample.

hand picking up purple coreless prewound bobbin

You're one step away. Please fill the information below to request your free sample.

hand picking up purple coreless prewound bobbin

คุณเหลือเพียงแค่หนึ่งขั้นตอน โปรดกรอกข้อมูลเพื่อยื่นขอตัวอย่างกระสวยฟรี

มือถือกระสวยสำเร็จรูปไร้แกนสีม่วง

คุณเหลือเพียงแค่หนึ่งขั้นตอน โปรดกรอกข้อมูลเพื่อยื่นขอตัวอย่างกระสวยฟรี

มือถือกระสวยสำเร็จรูปไร้แกนสีม่วง

คุณเหลือเพียงแค่หนึ่งขั้นตอน โปรดกรอกข้อมูลเพื่อยื่นขอตัวอย่างกระสวยฟรี